• Tiếng Việtvi
 • Englishen
 • 日本語ja
 • the minato residence

  Căn hộ mẫu

   • Diện tích tim tường:

    106.70 m2

   • Diện tích thông thủy

    100.02 m2

   • Số phòng ngủ:

    03

   • Số toilet:

    02

   • Diện tích tim tường:

    82.20 m2

   • Diện tích thông thủy

    76.86 m2

   • Số phòng ngủ:

    02

   • Số toilet:

    02

   • Diện tích tim tường:

    84.25 m2

   • Diện tích thông thủy

    78.96 m2

   • Số phòng ngủ:

    02

   • Số toilet:

    02

   • Diện tích tim tường:

    52.52 m2

   • Diện tích thông thủy

    47.24 m2

   • Số phòng ngủ:

    01

   • Số toilet:

    01

  COMING SOON ...
   • Total area:

    b112,635.2 m3

   • Number of bedroom:

    b1043

   • Number of toilet:

    b1052

   • Total area:

    b212,635.2 m2

   • Number of bedroom:

    b204

   • Number of toilet:

    b205

   • Total area:

    b312,635.2 m2

   • Number of bedroom:

    b304

   • Number of toilet:

    b305

  Phòng khách

  The minato residence

  Phòng ngủ bé

  The minato residence

  Phòng tắm

  The minato residence

  Phòng ngủ lớn

  The minato residence

  Phòng làm việc

  The minato residence

  01
  02
  03
  04
  05

  Register to receive information
  From the minato residence

  We will contact with you soon