IMMERSE YOURSELF
IMMERSE YOURSELF
IN AN A-GRADE AMENITY PARADISE
IN AN A-GRADE
AMENITY PARADISE
The Minato Residence mang đến một thành phố xanh, hiện đại, và đẳng cấp, nơi cư dân thỏa sức trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp chuẩn Nhật và môi trường thân thiện
The Minato Residence mang đến một thành phố xanh, hiện đại, và đẳng cấp, nơi cư dân thỏa sức trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp chuẩn Nhật và môi trường thân thiện
IMMERSE YOURSELF
IMMERSE YOURSELF
IN AN A-GRADE AMENITY PARADISE
IN AN A-GRADE
AMENITY PARADISE