HÒA MÌNH TẬN HƯỞNG
HÒA MÌNH TẬN HƯỞNG
THIÊN ĐƯỜNG TIỆN ÍCH HẠNG A
THIÊN ĐƯỜNG TIỆN ÍCH
HẠNG A
The Minato Residence mang đến một thành phố xanh, hiện đại, và đẳng cấp, nơi cư dân thỏa sức trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp chuẩn Nhật và môi trường thân thiện
The Minato Residence mang đến một thành phố xanh, hiện đại, và đẳng cấp, nơi cư dân thỏa sức trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp chuẩn Nhật và môi trường thân thiện
HÒA MÌNH TẬN HƯỞNG
HÒA MÌNH TẬN HƯỞNG
THIÊN ĐƯỜNG TIỆN ÍCH HẠNG A
THIÊN ĐƯỜNG TIỆN ÍCH
HẠNG A