The Minato Residence

LIÊN HỆ

HOTLINE

1800 577783

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Showroom The Minato Residence, Đường số 3, Dự án Waterfront City, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

The Minato Residence

LIÊN HỆ

HOTLINE

1800 577783

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Showroom The Minato Residence, Đường số 3, Dự án Waterfront City, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam